Tjenester som Verified tilbyr

Verified kobler ulike registre og dataleverandører sammen i en sømløs kundereise. Hyllevare og klar til bruk samme dag.

Elektronisk signering

Signere alle typer av skjema og dokumenter elektronisk

Elektronisk Identifisering

Elektronisk identifisering med BankID

Smarte skjemaer

Benytt smarte skjemaer for innfylling

API integrasjon

Moderne REST-API for integrasjon

Elektronisk signering

Signere alle typer av skjema og dokumenter elektronisk

Elektronisk Identifisering

Elektronisk identifisering med BankID

Smarte skjemaer

Benytt smarte skjemaer for innfylling

API integrasjon

Moderne REST-API for integrasjon

Elektronisk signering

Med Verified elektronisk signering kan alle typer av skjema og dokumenter signeres elektronisk.


Ved utsendelse av en elektronisk konvolutt med dokumenter angir avsender hvilken type signatur som mottakerne skal signere med. De forskjellige signeringsmetodene brukeren kan benytte er:


  • BankID Norge
  • BankID Sverige
  • NemID Danmark
  • Tupas Finland
  • E-post signatur
  • Touch signering med finger


Verified kan benyttes ved å logge inn i Verified webløsning eller integreres via API direkte inn i bedriftens fagsystemer.

Elektronisk Identifisering

Deg. Digitalt. BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering. I den fysiske verden kan du bruke pass, førerkort eller bankkort for å bekrefte hvem du er. I den elektroniske verden kan du bruke BankID.

Smarte skjemaer

Ved å benytte Verified smarte skjemaer hentes data direkte fra eksterne registre som Brønnøysundregistrene og ferdigutfyller feltene i skjemaet automatisk. Dette gjør det enkelt å brukervennlig å fylle inn samt verifiserer data slik at bedriften får korrekte opplysninger fra kunden.


Ved å gjøre skjemaet interaktivt og skjule irrelevante felter oppleves det som enkelt å fylle inn og det øker konverteringen; graden av ferdig utfyllte og signerte skjema.

API integrasjon

Med Verified REST-API kan bedriften integrere tjenesten sømløst i egne systemer. En signeringsprosess starter med å publiserere noen dokumenter med mottakere eller ved å bruke et smart skjema med egen workflow.


Via API kan bedriften utfylle deler av skjema før det sendes til kunden. Man får også tilgang til alle data fra integrasjonsleverandørene som er brukt i en signeringsprosess. Eksempelvis en søknad med kredittsjekk. Da overføres både signert PDF søknad samt et JSON dataobjekt med alle data om transaksjonen, via API.

Fordeler med Verified

Fungerer godt på mobil

Halvparten av alle signeringer i Verified skjer på en mobil enhet

Multidokumentsignering

Støtte for opptill 10 dokumenter med ubegrenset antall vedlegg i samme signeringsprosess

Ubegrenset antall mottakere

Gruppen som skal signere kan være fra 1 til ubegrenset antall

Brukervennlig signert dokument

Alle elektroniske spor vises på siste siden i signert PDF

Sikkert og sporbart

Verified sikrer sporbarheten rundt utfylling, verifisering og signering

Fleksibelt API

Smarte skjema i Verified kan bygges og hostes av kunden selv eller av Verified

Sikker

BankID, Tupas, Svensk BankID og NemID er registrert som godkjente tjenestetilbydere i EU

Fungerer på alle flater

Desktop

Bruker kan logge inn i Verified webløsning og ha full oversikt over alle signeringsprosesser samt initiere nye elektroniske konvolutter.

Mobil

Mottakere som skal signere kan åpne, lese og singere alle skjema og dokumenter på mobile enheter.